مرز شیشه ای سه شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

مرز شيشه اي

قسمت سی و یكم برنامه تصویری مرز شیشه ای

✈️ اندونزی 🇮🇩 - بخش سوم
هزارتوی جزیره ها

👤 مهمان :
امام غزالی
- كارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی مجتمع آموزشی امام خمینی قم (جامعه المصطفی العالمیه)🔹گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظران كشورهای دنیا در باب فرهنگ، دین و آداب و رسوم كشور خود و «ایران»

📻تهیه كننده : فاطمه شهبندی
🎙️اجرا : حمید رضا قادری
🖥آیتم ساز: زینب كلاته
✍️نویسنده : شیرین بغدادی
🎞تدوین تصویر : امیر حامد حاتمیتاریخ پخش : 23-08-02
ساعت پخش : 21:00

1402/08/23
|
21:15
دسترسی سریع
مرز شیشه ای