سوال از شما پاسخ از قرآن هر روز از ساعت قبل از اذان به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سوال از شما، پاسخ از قرآن

چگونه می توان به خدا توکل کرد

پاسخ به این سوال از سوره مبارکه یونس آیات 62 تا 65

1398/08/11
|
18:02
دسترسی سریع
سوال از شما، پاسخ از قرآن