سوال از شما پاسخ از قرآن هر روز از ساعت قبل از اذان به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سوال از شما، پاسخ از قرآن

چه کار کنیم تا در هنگام نماز تمرکزمان از بین نرود

پاسخ سوال از سوره مبارکه مائده آیه 118

1398/08/14
|
10:52
دسترسی سریع
سوال از شما، پاسخ از قرآن