سوال از شما پاسخ از قرآن هر روز از ساعت قبل از اذان به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سوال از شما، پاسخ از قرآن

چگونه نزد خدا محبوب باشیم؟

امر خدا را عزیز بدار ، خدا عزیزت می کند

1398/07/22
|
12:49
دسترسی سریع
سوال از شما، پاسخ از قرآن