سوال از شما پاسخ از قرآن هر روز از ساعت قبل از اذان به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

سوال از شما، پاسخ از قرآن

چگونه با شیطان مبارزه کنیم

شیطان قول داده است که از 4 طرف به ما حمله می کند (سوره اعراف آیه 17) برای کسانی که شکرگزار نیستند

1398/07/20
|
14:29
دسترسی سریع
سوال از شما، پاسخ از قرآن