رنگین کمان جمعه از ساعت 9:30 به مدت 2 ساعت

رادیو جوان

رنگين كمان

خط قرمز در رنگین کمان

دیدید خط قرمز پدرها گوش کردن به اخبار است ؟ حالا خبر رنگین کمانی از این خط قرمز پدرها دو سه دوره زمین شناسی رو به اطلاع رسانده !

1397/10/25
|
09:14
دسترسی سریع
رنگین کمان