بزن بریم 5 تا 13 فروردین از ساعت 17:00 به مدت 1:30

رادیو جوان

بزن بریم

بزن بریم

برگزاری نوروز در مریوان گزارشی از مراسم آیینی جشن نوروز در مریوان و مسافرانی که از نقاط مختلف برای دیدن این مراسم آمده اند

تنهای جایی که در ایران این مراسم به صورت باستانی برگزار می شود البته این صحبت به نقل از یکی از گردشگران حاضر در مراسم است

1396/01/06
|
17:00
دسترسی سریع
بزن بریم