صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

دکتر ساجدی در برنامه کیلومتر 88 توضیح می دهد که مسئولیت پذیری چگونه است و اگر مسئولیت پذیری نباشد کاری از پیش می رود یا خیر
جرات پذیرفتن مسئولیتی یعنی چه ؟؟؟

مرتبط با این