منهای نفت هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

منهاي نفت

نقش شرکت های نوین در اقتصاد آینده دنیا

اساس این شرکت های نوین بر چه اصولی استوار است ؟

آیا باید شاهد کاهش تعداد فیزیکی شرکت ها در آینده باشیم ؟

1397/05/15
|
19:17
دسترسی سریع
منهای نفت