همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی

امانت دار به کسی در جامعه می گویند که پای حرفش بمونه و به بهترین شکل به آنها عمل کنه

همه ما در بخش هایی که کار می کنیم باید امانتدار کارها و رفتار و حرف هامون باشیم

1396/02/29
|
10:34
دسترسی سریع
همین حوالی