همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی

وقتی همه با هم متحد باشیم می تونیم سخت ترین سد ها را بشکنیم و ویرانه ترین خرابه ها را اباد کنیم

متحد بودن و در کنار هم بودن می تونه رمز موفقیت خیلی از تصمیم های بزرگ باشه

1396/02/29
|
10:37
دسترسی سریع
همین حوالی