همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، جوانی

بعضی افراد جوانی را بهانه خوبی برای انجام هر خطا و اشتباهی میدانند و با گفتن جمله جوونه دیگه روی اشتباه سرپوش میگذارند ...

در زمان حاضر جوانی به علت هایی مثل بی پولی بیکاری عدم ثبات اقتصادی و .. از بین میرود و تنها یاد و خاطره ی نا مطلوبی از آن باقی میماند ...

1396/02/18
|
13:34
دسترسی سریع
همین حوالی