همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، رعایت کردن

بعضی افراد هستند که بسیار مبادی آداب هستند که اتفاقا خیلی اوقات رفتاری مانند رفتار خودشان در حقشان نمیشود ...

خیلی از وقت ها در آمدوشدها در ترافیک میمانیم و غافل از هستیم که این ترافیک نتیجه عدم رعایت حقوق شهروندی میباشد ...

1396/02/18
|
13:33
دسترسی سریع
همین حوالی