همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، خوش بینی

خوش بینی خوب هست اما در حد تعادل و به این شرط که درست معنی شود و حالت حماقت به خود نگیرد ...!

نادیده گرفتن واقعیت میتواند خطرناک و مشکل ساز باشد و مرز باریکی بین واقع بینی و خوش بینی وجود داردکه متاسفانه بعضی افراد نادیده میگیرند ...!

1396/02/18
|
13:31
دسترسی سریع
همین حوالی