همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، بدزبانی

بد زبانی رفتار و اخلاقی نیست که تنها در بزرگسالان وجود داشته باشد همچنین این افراد خود را از روابط خانوادگی جدا میکنند ...

بد زبانی یک رفتار زشت و ناپسند میباشد که روز به روز موجب کوچک شدن دایره دوستانس میشود ... !!!

1396/02/18
|
13:30
دسترسی سریع
همین حوالی