همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی

ایمان داشتن یعنی ؟ باید به باورهات ایمان داشته باشی ضمن اینکه به توانایی هات باور داشته باشی.

طرف در اوج گرفتاری و مشکله اما وقتی بهش میای دلداری بدی میگه خدا بزرگه خدا درستش می کنه ایمان داشتن یعنی

1396/02/03
|
09:34
دسترسی سریع
همین حوالی