همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، اعتیاد

اعتیاد خانمان سوز است چرا چون هر چیزی از خونه میبره بفروشه که احتیاجش رو رفع کنه حتی بعضی اوقات به فکر فروش اعضای بدن هم می افتند ...

تا نام اعتیاد آورده میشود فکر ما به طرف مواد مخدر و دخانیات کشیده میشود اما حقیقت مطلب اعتیاد یک نوع بیماریست و تنها کسی که در گوشه خانه یا خیابان مواد میکشد معتاد نیست گاهی اوقات ما نیز معتاد حساب میشویم ...

1396/01/23
|
10:31
دسترسی سریع
همین حوالی