همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، نام گذاری

در گذشته محدودیت نام ها باعث میشد در یک خانواده چندین نفر هم نام باشند ولی در حال حاظر افراد حاضر هستند اسمی روی فرزندشان بگذارند که معنا و مفهومی نداشته باشد اما تک باشد ...؟!

یکی از ویژگی های انسانی اسم نیک میباشد وظیفه هر پدری به فرزندش طبق سخن امام علی علیه اسلام انتخاب نام نیکو و ادب نیکو و آموزش قران میباشد ...

1396/01/21
|
15:39
دسترسی سریع
همین حوالی