همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، صله ارحام

انسان های امروزی راه و روش صله رحم رو فراموش کرده اند و همه تقصیر هارو به گردن عوض شدن زمانه می اندازند ...

این که فرزندان عشق و علاقه خود نسبت به پدر و مادرانشان را ابراز میکنند هم زیباست و هم باعث میشود تزلزلی در نظام خانواده ایجاد شود ...

1396/01/20
|
11:02
دسترسی سریع
همین حوالی