همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، کارفرما

کارفرما به صورت عقلانی به عنوان یک مسئول و مدیر یک پروژه نکاتی را باید رعایت بکند تا فعالیت آن کارگاه دچار اختلال نشود ...

قانون و قرارداد کار باید به صورتی باشد که هیچ کدام از کارفرماو کارگر دچار خیران نشوند همچنین رفتار کارفرما نیز باید با همه یکسان باشد ...

1396/01/20
|
11:01
دسترسی سریع
همین حوالی