همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، زباله

از بین بردن انواع و اقسام زباله از زباله های خانگی تا زباله های بیمارستانی و کشاورزی کار بسیار سخت و حساسی میباشد همچنین روش از بین بردن آنها نیز متفاوت است ...

یکی از اتفاقاتی که رنجش خاطر به وجود میاورد افزایش آمار اسراف و زباله سازی میباشد هر آدمی سهم و مسئولیتی در پاکسازی محیط اطراف خود دارد ...

1396/01/20
|
10:59
دسترسی سریع
همین حوالی