همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، تقلید

تقلید کردن کار سختی میباشد و کار هر کسی هم نیست این تقلید در ظاهر نسبت به تقلید افکار چندان مشکل ساز نیست ...

تقلید هم میتواند خوب باشد و هم بد فقط باید بدانیم در چه مسائلی باید تحقیق کنیم و در چه مسائلی تقلید ...

1396/01/20
|
10:57
دسترسی سریع
همین حوالی