همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، اسراف

بعضی افراد معنای درستی از اسراف و صرفه جویی در ذهن خود ندارند ...

محیطی که ما در آن زندگی میکنیم مخلوق خداست حفظ تنظیف محیط زیست از مسئولیت های ماست حال اگر افراد خود مختار و خودخواهانه رفتار کنند و به وظیفه خودشان عمل نکنند آن جامعه دیگر محل مناسبی برای زندگی نخواهد بود ....

1396/01/20
|
10:56
دسترسی سریع
همین حوالی