همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، غیبت

غیبت کردن مصداق ها و تبصره های مختلفی دارد که معمولا نیز بدون ترس از گناه و ناراحتی انجام میشود ... ؟!

انسان گاهی مرتکب بعضی صفات و رذایل میشود که شخصیت او را در نگاه دیگران متزلزل میکند و یکی از آن ها غیبت کردن است که دلایل مختلفی مثل برتری جویی همراهی با دیگران حسادت جستجوی احساس آرامش و غیره دارد ... ؟!

1396/02/13
|
09:13
دسترسی سریع
همین حوالی