از ساعت به مدت

رادیو جوان

صفر تا صد

فضای مجازی و ورزش کاران حرفه ای

آیا ورود به فضای مجازی قبل از بازی ها برای تیم و ورزشکار مخرب است یا خیر سوالی که در مورد فضای مجازی و ورزش کاران حرفه ای آقای مستعان بیشتر توضیح می دهد

1397/06/18
|
15:41
دسترسی سریع
صفر تا صد