از ساعت به مدت

رادیو جوان

صفر تا صد

ورزش و کم توان ذهنی

دکتر علی کاشی دکتری رفتار حرکتی و عضو علمی پژوهشگاه تربیت بدنی در مورد کم توان های ذهنی و ورزش های این افراد صحبت می کند

1397/04/04
|
17:09
دسترسی سریع
صفر تا صد