بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بی زحمت

سریع تر رسیدن به اهداف یا هرگز نرسیدن به اهداف شاید هم .....

گزارش های برنامه با صدای شما در مورد عجولانه رفتار کردن یا تصمیم گیری های بدون مشورت

1395/12/11
|
12:36
دسترسی سریع
بی زحمت