پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

آبان جان! داری اشتباه می زنی

در حالی که پائیز دارد به میانه راه میرسد اما هوا همچنان گرم است...

سوال "" پی نوشت "" سه شنبه 1396/08/09 این است که ماه آبان و ماه تیر با یکدیگر در حال گفتگو هستند؛ به نظر شما تیر به آبان چه می گوید؟
پاسخ های جالب شنونده های برنامه را بشنوید!

1396/08/09
|
11:52
دسترسی سریع
پی نوشت