قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

قرار عاشقی

در اصول کافی به نقل از امام صادق (ع) آمده است : 2 حجت و دلیل است یک رسولان و امامان و دوم عقل انسان

رسولان و امامان که انسان را به سوی خدا می خوانند
عقل انسان که عقل هر انسان او را به سوی خدایش دعوت می کند

1396/01/06
|
12:47
دسترسی سریع
قرار