قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

زمان نماز ها

اسلام در نماز خواسته ما را وقت شناس بار بیاورد . گفتگو با خدا زمان ندارد اما نماز خواندن وقت دارد . وقت شناسی درسی است که نماز به ما می دهد

1397/04/13
|
08:50
دسترسی سریع
قرار