قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

فرق خود نمایی و خوب نمایی

آیا نماز خواندن در مسجد خود نمایی است ... اهمیت و ارزش نماز اول وقت ... فرق بین خود نمایی و خوب نمایی در چیست

1397/03/29
|
14:51
دسترسی سریع
قرار