قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

وقتی شوق عبادت کم می شه

گناهان که زیاد میشه شوق عبادت کم میشه ... آیت ا... مجتهدی نقل می کنه ...... اگر می خواهی اثرات گناه از بین برود راز هایت را پیش خودت نگه دار

1397/03/29
|
14:38
دسترسی سریع
قرار