قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

راه های نفوز شیطان

خدا کمک کند به تمام قرار های زندگیمان قرار بین خود و خدای خود در وقت اذان .... در برنامه قرار به موضوع خرافات و راه های نفوز شیطان به زندگی می پردازیم

1397/02/25
|
14:24
دسترسی سریع
قرار