قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

حضور قرار با معشوق

وقتی اول وقت به معشوق بگوییم الله اکبر ... شاید هم به عاشق بگوییم ...عاشق کیست و معشوق کیست .. هر روز قرار ما نماز ظهر

1397/02/08
|
11:15
دسترسی سریع
قرار