قرار هر روز از ساعت ویژه اذان ظهر به مدت 30 دقیقه

روز حساب

حساب مردم داره نزدیک میشود و آن ها هنوز در غفلت اند و روی برمی گردانند .... مردم یعنی من و شما

1397/01/27
|
08:45
دسترسی سریع
قرار