گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

شایعه بودن مالیات 9 درصدی برای پوزهای بانكی

برنامك ونوس میراعلایی

این برنامك گله و هیچ مالیاتی اضافه نخواهد شد.

1396/04/19
|
10:33
دسترسی سریع
گل یا پوچ