نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

مصاحبه و استخدام

دربرنامه نقشه گنج این هفته مورخ هفتم دیماه درباره نحوه برگزاری مصاحبه جهت استخدام صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/10/09
|
15:10
دسترسی سریع
نقشه گنج