نقشه گنج جمعه ها از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

نقشه گنج

نیروی انسانی

دربرنامه نقشه گنج مورخ بیستم مهرماه درباره نیروی انسانی صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/07/21
|
09:03
دسترسی سریع
نقشه گنج