به افق ماه شنبه تا جمعه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

به افق ماه

به افق ماه

غیر از حق در دل نماند و چون حجاب غیر خیال نیست اگر سعادت می خواهی واحد باش

خوشا زمانی که همه اسم ها ادغام شود و در یک اسم و یک اسم بیشتر نباشد مگرچند سرچشمه الهام است ؟

1395/12/14
|
09:06
دسترسی سریع
به افق ماه