به افق ماه شنبه تا جمعه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

به افق ماه

سلام پاک

سلام پاک چیست و سلام ناپاک .. اصلا سلام ناپاک مگر هست .. دکتر الهی قمشه ای در مورد سلام کردن بیشتر توضیح می دهد سلام بدون طمع سلام پاک است

1397/04/13
|
14:40
دسترسی سریع
به افق ماه