صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

خداوند اسم هایی دارد که با انسان مشترک است ولی ... مومن ... سلام خاص خدا ست هیچ کس از عالم سلام نیست

مرتبط با این