كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

ماسك استاندارد چه فاكتوری دارد

سازمان بهداشت جهانی استاندارهایی را برای ماسك تعیین كرده است، استانداردهای یك ماسك را در كاوشگر بشنوید.

1399/09/16
|
14:18
دسترسی سریع
كاوشگر