كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

جراحی زیبایی همراه با بیماری كرونا

گفتگو با دكتر حامد باطنی رئیس انجمن جراحان زیبایی ایران و متخصص زیبایی

آیا با وجود بیماری كرونا جراحی زیبایی كمتر شده است یا هنوز ریسك این عمل‌ها را برخی به جان میخرند.

1399/08/20
|
09:00
دسترسی سریع
كاوشگر