كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

گفتگو با دكتر حریرچی

گفتگو با دكتر حریرچی در مورد سفرهای درونشهری و برون شهری و انسان‌های ناقل به ویروس كرونا.

1399/08/17
|
10:20
دسترسی سریع
كاوشگر