جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

هواشناس در جوان ایرانی سلام

سردترین استان در کشور اردبیل با منهای 19 درجه و به ترتیب بعد از آن ارومیه مشهد و زنجان بوده است

پدیده ای که مردم همه حس کردند . روند افزایش دما را پیش رو داریم اما با شیب ملایم

1395/11/16
|
16:01
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام