صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

فرشاد مهدی پور استاد یار دانشگاه و تحلیل گر فضای مجازی در برنامه جوان ایرانی سلام در مورد ساختار و زیر ساخت های شبکه ها می گوید

مرتبط با این