صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

زمانهای ما

در برنامه اینجا شب نیست بامداد شنبه درباره زمانهای قدیم و مقایسه آن با دنیای امروز صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این