اینجا شب نیست (بامداد شنبه) بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

اینجا شب نیست

آسیب ها و فرصت های فضای مجازی

در برنامه بامداد شنبه مورخ بیستم مردادماه اینجا شب نیست همراه با خانم دکتر دانیالی درباره فرصت ها و آسیب های فضای مجازی صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/05/21
|
11:43
دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد شنبه)