صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

آسیب ها و فرصت های فضای مجازی

در برنامه بامداد شنبه مورخ بیستم مردادماه اینجا شب نیست همراه با خانم دکتر دانیالی درباره فرصت ها و آسیب های فضای مجازی صحبت هایی داشتیم که با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

مرتبط با این