اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

شهید جمهور

⚫ قصه عروج در شب باران و رحمت امام رضایی🥀
🔹روایتی كامل رادیو جوان، از روزهای بیم و امیدِ قبل از حادثه، تا #آخرین_استقبال از خادم الرضا(ع)📻تهیه كنندگان: مجتبی حسنی / عباس پیری / سیروس رجبی / حامد مرادیان / مجتبی امیری

🎙️گویندگان: راضیه سادات هاشمی / فاطمه امجدیان / علیرضا كنگرلو / حسن خلقت دوست / صادق علیخانی / حسین بهزادی فر / امین قاسمی فرع

🎤گزارشگران: ناصر یوسفیان / مریم هادیان / مهدیه پهلوانی / محمد گراوند / زهرا متقیان نژاد / مهدی حسینی / الهه مصطفوی / علیرضا محمدی / الهام وحدت / ابوالفضل اینانلو

📞هماهنگی: فرزاد محمدی راد / بابك شكری / امیرحسن علینیافرد / امیر رضازاده

📝نویسندگان: مهدی رسولی / مهدی استاد احمد / حسن صنوبری 

🗣️كارشناس خبری: زهره عبدالرحیم / امین قاسمی فرع / امیرحسین علینیافرد / حامد شاهی / زهرا محمودی

☎️ارتباطات: حسن معین

🎧آیتم سازان: مژده طهرانی / فاطمه یزدان دوست / مریم ابوالحسنی / آلا وفایی / صادق مهرانی / شهره احمدوند / اكبر دست رنج / پویا رضایی پور

📲فضای مجازی: امیرحامد حاتمی / رسول نعمتی / عبدالله مطیعی

🎙️راوی ویدیو: امیرحامد حاتمی

💻تدوین و تصویربردار: امیر حامد حاتمی

📻تهیه شده در شبكه رادیویی جوان، در یاد و خاطره شهدای خدمت🖤FM 88MHz
Radiojavan.ir
بله، ایتا، اینستاگرام، تلگرام و ویراستی: @Majazima88

1403/03/05
|
12:31
دسترسی سریع
خبر