غزاله یراقی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

متولد 1372،
كارشناسی ادبیات نمایشی
كارشناسی ارشد نویسندگی رادیو
دانشجوی مقطع دكترا پژوهش هنر

از سال 91 برای رادیو نمایشنامه می‌نوشتم و در سال 98 به عنوان تهیه‌كننده وارد رادیو جوان شدم.

فعالیت در رادیو جوان:
آیتم‌ساز و دستیار تهیه برنامه‌های: كافه رادیو و تازه شو.
آیتم‌سازی برای برنامه‌های: عصر من، جوانگشت، بازی باز، تازه شو، جوان شهر.

تهیه‌كننده و نویسنده برنامه‌های: هم‌نواز و كوی دانشجو.

و همچنین نویسندگی برنامۀ این‌جا شب نیست.دسترسی سریع